Granty z NCNu dla UKSW

Informujemy, że kolejne trzy osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znalazły się w gronie laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. W ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15 troje naukowców pozyskało łącznie 510 036 zł.

Granty otrzymały następujące osoby:

  • dr hab. Anna Ewa Tarwacka (Wydział Prawa i Administracji) Nota cenzorska jako instrument regulacji na pograniczu rzymskiego prawa publicznego i prywatnego; wartość grantu 275 422 zł; streszczenie projektu;
  • mgr Katarzyna Gałka (Wydział Prawa i Administracji) Obiektywizacja postępowań przed międzynarodowymi organami sądowymi i arbitrażowymi na przykładzie instytucji zarzutów wstępnych; wartość grantu 105 140 zł; streszczenie projektu;
  • mgr Michał Maksymilian Obidziński (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) Funkcjonowanie pamięci u osób z dysleksją rozwojową; wartość grantu 129 474 zł; streszczenie projektu.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach