List dyrektora NCN ws. "drapieżnych czasopism" (predatory journals)

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki opublikowany został list dyrektora NCN prof. dra hab. Zbigniewa Błockiego w sprawie tzw. "drapieżnych czasopism" (predatory journals). W liście prof. Błocki informuje m.in., że w sytuacji opublikowania wyników projektu finansowanego przez NCN w czasopismach nieprzestrzegających standardów oceny eksperckiej, może być to powodem nieuznania wydatków i nierozliczenia całego projektu.

Prof. Błocki pisze w liście m.in.

Chielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zjawisko określane mianem „drapieżnej nauki”, odnoszące się do tzw. predatory journals and publishers. (...) Wydawnictwa te przedkładają swój własny zysk ponad etykę badań naukowych i zasady publikowania wyników, dlatego najczęściej publikują artykuły za opłatą w tzw. "złotym otwartym dostępie" (gold open access). (...)

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby uczulić szczególnie młodych naukowców, doktorantów i postdoków na zjawisko predatory journals. Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy.

Z pełną treścią listu prof. Błockiego można zapoznać się na stronie internetowej NCN.
 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach