NRPH: Nabór II/2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że od 25 września 2018 r. do 31 października 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nabór 2/2018). Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 19 paździenika 2018 r.

W dniu 24 października 2018 r. MNiSW przedłużyło nabór wniosków do 9 listopada 2018 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie w modułach Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 oraz w module Dziedzictwo Narodowe.

W ramach modułu  "Dziedzictwo narodowe" będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  • Społeczeństwo i kultura Polski średniowiecznej do końca XV w.;
  • Kształtowanie się nowoczesnego społeczeństwa na ziemiach polskich od czasów stanisławowskich;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Ogłoszenie konkursowe na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Uniwersalia 2.1., Uniwersalia 2.2., Dziedzictwo Narodowe.


 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach