Badania statutowe 2019 - nabór dla nowych pracowników i doktorantów

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 60/2017 Rektora UKSW, od 1 października 2018 r. do 22 października 2018 r. wnioski na badania statutowe mogą składać osoby, które rozpoczynają pracę lub studia doktoranckie na UKSW w październiku roku (2018 r.) poprzedzającego rok przyznania dotacji (2019 r.).

Poniżej znajdą Państwo formularze, które po wypełnieniu należy składać w Biurze ds. Badań Naukowych - Stary Budynek ul. Dewajtis 5, pokoje 98, 99 i 101 w godzinach pracy biura.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 16/2017. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz nie usuwać istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Prosimy także o składanie wniosków ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Wniosków nie mogą składać osoby, które były pracownikami lub doktorantami UKSW przed rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019.

Treść zarządzenia oraz jego załączników mogą Państwo przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki.

Zachęcamy do lektury Listy najczęściej zadawanych pytań dotyczących badań statutowych

Przypominamy, że od dnia 4 kwietnia 2017 r. projekty badawcze finansowane ze środków na działalność statutową należy realizować zgodnie z Zarządzenie, Nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Prosimy zapoznać się z treścią ww. zarządzenia przed złożeniem wniosku. Szczegółowe informacje o zarządzeniu mogą znaleźć Państwo w tym wpisie.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach