Jesienne konkursy NCN

Od 14 września 2018 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz BEETHOVEN LIFE. Nabór wniosków będzie trwał do 17 grudnia 2018r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 16 listopada 2018 r. 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • OPUS 16 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
  • PRELUDIUM 16 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
  • SONATA 14 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • BEETHOVEN CLASSIC 3 - konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych, realizowane przez zespoły polsko-niemieckie.
  • BEETHOVEN LIFE - uzupełnienie konkursu Beethoven Classic. Konkurs skierowany do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach