Jesienny nabór wniosków w konkursach NCN

Od 15 września 2012 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Nabór wniosków będzie trwał do 15 grudnia 2012 r. W najbliższych dniach na stronie www.osf.opi.org.pl udostępniony zostanie formularz do składania wniosków w wymienionych konkursach.

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu

  • OPUS 4 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 4 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 4 - na projekty badawcze, mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • SONATA BIS 2 - na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCN na 15 grudnia 2012 r. planowane jest otwarcie konkursów HARMONIA 4, MAESTRO 4 i Staże podoktorskie 2. Nabór wniosków w tych konkursach ma trwać do 15 marca 2013 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach