Granty z NCNu dla UKSW

Informujemy, że Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 6. edycję konkursu Etiuda. Osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymały dwa granty o łącznej wysokości 174 647 zł

Granty otrzymały następujące osoby:

  • mgr Ewa Skimina (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) Cechy osobowości i preferowane wartości na różnych poziomach ich hierarchicznej struktury a codzienne zachowanie ; wartość grantu 88 838 złł
  • mgr Mateusz Krawczyk (Wydział Teologii) Hipoteza zależności hipertekstualnej Listu do Rzymian od Księgi Mądrości; wartość grantu 85 809 zł.
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach