Letnia Szkoła Młodych Naukowców - relacja

W dniach od 9 lipca do 13 lipca 2018 r. Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizowało Letnią Szkołę Młodych Naukowców (LSMN). Celem LSMN było przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł. W LSMN wzięli udział młodzi naukowcy z kilkunastu ośrodków naukowych z całej Polski.

W ramach LMSN przeprowadzone były pięciodniowe zajęcia. Materiały stworzone na potrzeby LSMN to publikacja pt. Jak zdobyć granty na badania naukowe oraz prezentacja multimedialna. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej LSMN - kliknij. Zajęcia w ramach LSMN prowadzone były przez kierownika BBN dra Tomasza Janusa.

Realizacja LSMN była sfinansowana z grantu w ramach konkursu grantowego „Wspieramy rozwój”, którego organizatorem jest Grupa CEDROB S.A.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach