Podpisanie umów na badania

Przypominamy, że osoby, które w 2012 r. uzyskały dofinansowanie na:

  • utrzymanie potencjału badawczego;
  • działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich;

powinny niezwłocznie zgłosić się do Biura ds. Badań Naukowych w celu podpisania umów między Kierownikiem Projektu a Dziekanem. Bez podpisania umowy, nie jest możliwe realizowanie założonych przez Państwa planów badawczych oraz rozliczanie ich kosztów.

Polecamy także zapoznanie się z Zarządzeniem w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową.