DUN - nabór wniosków od 15 czerwca 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że od 15 czerwca 2018 r. można składać przez system OSF wnioski o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019. Nabór wniosków trwa do dnia 30 września 2018 r. (w przypadku wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Termin wewnętrzny składania wniosków dla pracowników i doktorantów UKSW upływa 28 sierpnia 2018 r. 

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) – realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach