Letnia Szkoła Młodych Naukowców - program

Spotkania w ramach Letniej Szkoły Naukowców będą odbywały się od 9 do 13 lipca 2018 r. w godz. 9:30-13:00 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (kliknij i zobacz dokładną lokalizację).

Ramowy program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Konstruowanie projektów badawczych
  1. Założenia wniosku a ich realizacja
  2. Harmonogram i budżet w planowaniu projektów badawczych
  3. Analiza ryzyka
  4. Projekt badawczy jako tekst naukowy
 2. Pozyskiwanie środków na realizację projektów badawczych
  1. Czego oczekują instytucje finansujące
  2. Wniosek oczami recenzenta
  3. Dobre praktyki w pisaniu wniosków
 3. Zarządzanie projektem badawczym
  1. Budowanie zespołu badawczego
  2. Narzędzia informatyczne ułatwiające zarządzanie projektem badawczym
  3. Monitorowanie przebiegu projektu

 


Sfinansowano z grantu w ramach konkursu grantowego „Wspieramy rozwój”