NAWA – nabór wniosków na wymianę polsko-czeską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na projekty badawcze w ramach bilateralnej wymiany naukowców między Polską a Czechami.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży i pobytu swojego naukowca.

Projekty należy składać przez system NAWA: www.nawa.gov.plw porozumieniu  z partnerem z Republiki Czeskiej.

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2018 do godz. 15:00

Termin wewnętrzny UKSW: 4 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach