Wspieramy rozwój - pozyskane środki na Letnią Szkołę Młodych Naukowców

Informujemy, że wśród zwycięskich projektów w ramach konkursu grantowego Wspieramy rozwój, którego organizatorem jest firma Cedrob S.A., znalazł się wniosek pt. Letnia Szkoła Młodych Naukowców, przygotowany w Biurze ds. Badań Naukowych. Na realizację projektu w ramach kategorii Nauka i rozwój kierownik BBN dr Tomasz Janus pozyskał 10 000 zł.

W ramach realizacji finansowanego projektu w lipcu 2018 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowana zostanie Letnia Szkoła Młodych Naukowców. Jej celem jest przekazanie młodym naukowcom wiedzy dotyczącej zasad konstruowania projektów badawczych, które mają uzyskać finansowanie z zewnętrznych źródeł. Wiedza ta ułatwi przygotowanie wniosków grantowych oraz zwiększyć odsetek pozytywnie rozpatrywanych aplikacji, a co za tym idzie przyczyni się do rozwoju naukowego młodych naukowców. 

Szczegółowe informacje o Letniej Szkole Młodych Naukowców (m.in. dokładny termin oraz zasady naboru) zostaną opublikowane na stronie inteenetowej BBN w najbliższych tygodniach.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach