Nabór wniosków na badania statutowe na 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej do dnia 2 lipca 2018 r. prowadzony jest nabór wniosków w ramach projektów badawczych finansowanych ze środków na działalność statutową. Wnioski przyjmowane są w Biurze ds. Badań Naukowych - Stary Budynek ul. Dewajtis 5, pokoje 98, 99 i 101 w godzinach pracy biura.

Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków tylko dla osób, które od 1 października 2018 r. będą nowymi pracownikami lub nowymi doktorantami UKSW, będzie prowadzony w terminie od 1 października 2018 r. do 22 października 2018 r. Osoby te nie mogą składać wniosków w obecnym naborze.

Poniżej znajdą Państwo formularze, które po wypełnieniu należy składać w BBN.

Wnioski można składać tylko na formularzach stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 16/2017. Prosimy nie wprowadzać do wniosków dodatkowych pól oraz kasować istniejących (nawet, jeżeli pozostają puste). Prosimy także o składanie wniosków ze wszystkimi wymaganymi podpisami.

Treść zarządzenia oraz jego załączników mogą Państwo przeczytać, klikając w zamieszczone poniżej odnośniki.

Kliknij i zobacz instrukcję wypełniania wniosku dla doktorantów

Zachęcamy do lektury Listy najczęściej zadawanych pytań dotyczących badań statutowych

Prosimy zwrócić uwagę, że osoby, które do dnia 2 lipca 2018 r. nie złożą wniosków na badania w ramach ww. dotacji na 2019 r., nie będą mogły pokrywać kosztów swoich badań w 2019 r. z tzw. rezerwy Dziekana. Ich wnioski nie będą bowiem ujęte w planie zadaniowym. Zgodnie z decyzją MNiSW otrzymana dotacja przeznaczona jest na finansowanie zadań wymienionych we wniosku Jednostki o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Przypominamy, że od dnia 4 kwietnia 2017 r. projekty badawcze finansowane ze środków na działalność statutową należy realizować zgodnie z Zarządzenie, Nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych  oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Prosimy zapoznać się z treścią ww. zarządzenia przed złożeniem wniosku. Szczegółowe informacje o zarządzeniu mogą znaleźć Państwo w tym wpisie.

Poniżej zamieszczamy graficzne przedstawienie procedury realizacji badań statutowych na UKSW.  Schemat "Procedura badań statutowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie" mogą Państwo pobrać klikając w TEN LINK lub klikając w obrazek poniżej.

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach