Nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. Zgodnie z informacjami NCN nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do 31 grudnia 2018 r. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 50 000 zł na realizację pojedynczego zadania badawczego.

Projekty w ramach konkursu Miniatura 2 mogą być realizowane przez osoby, które:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Zgłaszany projekt może obejmować realizację jednego spośród wymienionych działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Szczegółowe informacje o konkursie Miniatura 2 mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

W pierwszej edycji konkursu Miniatura 1 pracownicy UKSW zdobyli dziesięć grantów na łączną kwotę 200 189 zł. Poniżej pełna lista laureatów konkursu NCN:

 • dr Michał Piekarski (WFCh) - "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" - 5 445 zł;
 • dr inż. Krzysztof Nawara (WMP) - "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" - 23 100 zł;
 • dr Marta Osuchowska (WPiA) - "Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo - kościół w Republice Argentyńskiej" - 27 634 zł;
 • dr Marek Jaśkowski (WPiA) - "Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własności" - 18 315 zł;
 • ks. dr Mirosław Mejzner (WT) - "Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych" - 34 947 zł;
 • dr Magdalena Bober-Jankowska (WNH) - "Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza" - 10 287 zł;
 • dr Magdalena Łaptaś (WNHiS) - "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu" - 26 082 zł;
 • dr Piotr Chybalski (WPiA) - ""Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnego" - 6 430 zł;
 • dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) - "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera" - 25 256 zł;
 • dr hab. Dorota Muszytowska (WNH) - "Socjoretoryczne aspekty Listu Judy" - 22 693 zł.
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach