NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-niemiecką

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na projekty badawcze w ramach bilateralnej wymiany naukowców we współpracy polsko-niemieckiej.

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży i pobytu swojego naukowca.

Projekty należy składać przez system NAWA: www.nawa.gov.pl w porozumieniu  z partnerem z Niemiec.

Termin składania wniosków: 29 czerwca 2018; godz. 15:00

Termin wewnętrzny UKSW: 4 czerwca 2018

Szczegółowe informacje na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna