NAWA: Nabór wniosków na wymianę polsko-francuską

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na projekty badawcze w ramach bilateralnej wymiany naukowców między Polską a Francją 

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone  wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży i pobytu swojego naukowca.

Projekty należy składać przez system NAWA: www.nawa.gov.pl w porozumieniu  z partnerem z Francji.

Termin składania wniosków: 25 lipca 2018, godz. 15:00

Termin wewnętrzny UKSW: 13 lipca 2018

Szczegółowe informacje na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/naukowcy/wymiana-bilateralna