Stypendia Marii Skłodowskiej Curie

12 kwietnia został ogłoszony konkurs na stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej Curie. Stypendia dotyczą realizacji indywidualnego projektu badawczego w instytucji naukowej lub w przedsiębiorstwie w Europie i/lub poza jej granicami, a także udziału w konferencjach oraz szkoleniach. Kierownikiem składanego projektu może być naukowiec ze stopniem doktora lub z co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym.

 

Wniosek może dotyczyć dowolnego obszaru badań. Wyróżnia się dwa typy projektów: European Fellowships i Global Fellowships:
  • European Fellowships umożliwiają realizację grantu od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym (obowiązuje reguła mobilności).
  • Global Fellowships dają możliwość realizacji grantu najpierw w kraju trzecim (od 12 do 24 miesięcy), a następnie obowiązkowy 12 miesięczny powrót do Europy (tę fazę można realizować także w Polsce).
W ramach obu typów projektu można zaplanować realizację części działań w innej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy.
 
Finansowanie projektu obejmuje: wynagrodzenie (4 880 euro/m-c), dodatek rodzinny (500 euro/m-c), dodatek wyjazdowy (600 euro/m-c), koszty prowadzenia badań (800 euro/m-c) oraz koszty zarządzania (650 euro/m-c).
 
Wnioski składane są elektronicznie przez Participant Portal
 
Termin składania wniosków upływa 12 września 2018. 
 
Dokumentacja i szczegółowe informacje na stronie KE .

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach