NCN zapowiada konkursy na projekty z Chinami i Austrią

Narodowe Centrum Nauki zapowiada, że w bieżącym roku otwarte zostaną dwa nowe konkursy na realizację bilateralnych projektów badawczych, w które zaangażowane będą zespoły z Polski oraz z Chin i Austrii. W ramach obu zapowiadanych konkursów możliwe będzie uzyskanie wsparcia na prowadzenie badań podstawowych.

W ramach polsko-chińskiego konkursu możliwe będzie pozyskanie środków na realizację projektów z zakresu nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz  wybranych dyscyplin nauk społecznych. Szczegółowe warunki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu bieżącego roku.

W ramach polsko-austriackiego konkursu zespoły naukowców będą mogły ubiegać się o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dziedzinach objętych panelami NCN. Jak informuje Centrum prace nad szczegółowymi warunkami będą prowadzone w ciągu najbliższych miesięcy, a ogłoszenie konkursu planowane jest na ostatni kwartał 2018 r.