Elektroniczne wersje wniosków do NCN

Informujemy, że udostępnione zostały elektroniczne formularze wniosków w systemie OSF dla konkursów MAETSRO 3 i HARMONIA 3, które 15 czerwca br. zostały ogłoszone przez NCN. Termin składania wniosków w ramach wymienionych konkursów upływa 15 września br.

Na swojej stronie internetowej NCN zamieścił także instrukcję przygotowania wniosku w konkursie HARMONIA 3 oraz instrukcję przygotowania wniosku w konkursie MAESTRO 3.

Pełną treść ogłoszenia o konkrentym konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w jego nazwę.

  • MAESTRO 3 - dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 3 - na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Jednocześnie przypominamy, że elektroniczną wersję wniosku składanego przez Państwa do Narodowego Centrum Nauki, mogą wysyłać Państwo dopiero po otrzymaniu informacji od pracownika Biura ds. Badań Naukowych, że papierowa wersja wniosku została sprawdzona i złożone zostały pod nią niezbędne podpisy. Bez uzyskania tej informacji prosimy nie wysyłać wniosków za pomocą systemu OSF.

W celu uniknięcia błędów formalnych we wnioskach składanych przez Państwa w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki prosimy skorzystać z formularza danych jednostki oraz informacji do wniosków. Zachęcamy także do zapoznania się z instrukcjami przygotowania wniosków.

Przypominamy także, że zgodnie z harmonogramem konkursów NCN na 15 września 2012 r. planowane jest otwarcie konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONAT BIS 2. Nabór wniosków w tych konkursach ma trwać do 15 grudnia 2012 r.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach