NAWA: Program im. Bekkera

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabór wniosków w ramach programu im. Bekkera. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Nabór wniosków trwa do 31 maja 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 14 maja 2018 r.

Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy mając pozwolić na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Młodszym naukowcom program daje także szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich.

W ramach programu uprawnione są trwające od 3 do 12 miesięcy wyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;
  • odbycie stażu naukowego;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach