Granty Wyszehradzkie

Do 1 czerwca 2018 r. można składać wnioski na Granty Wyszehradzkie w programie wspierającym współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Wymagany jest udział instytucji naukowych minimum z 3 krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Każdy projekt powinien dotyczyć co najmniej jednego obszaru tematycznego programu:

  1. Kultura i wspólna tożsamość
  2. Edukacja i budowanie potencjału
  3. Środowisko
  4. Wartości demokratyczne, media
  5. Polityka publiczna i partnerstwa instytucjonalne
  6. Wymiany naukowe i współpraca badawcza
  7. Rozwój lokalny, przedsiębiorczość, turystyka
  8. Rozwój społeczny

Finansowanych jest do 100% kosztów projektów. Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie: http://bbn.uksw.edu.pl/zagraniczneprojektybadawcze#V4

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach