HORYZONT 2020

Komisja Europejska ogłosiła nowe konkursy na międzynarodowe projekty realizowane przez konsorcja badawcze. Konkursy dotyczą 6 obszarów w priorytecie Wyzwanie Społeczne: Zdrowie, Bezpieczeństwo żywnościowe,  Transport, Klimat i środowisko, Europa w zmieniającym się świecie, Bezpieczne społeczeństwa. Szczegółowe omówienie obszarów badawczych znajduje się w Programach Pracy.

Terminy składania wniosków w poszczególnych obszarach:

Szczegółowe informacje o konkursach mogą znaleźć Państwo na stronie:

http://bbn.uksw.edu.pl/zagraniczneprojektybadawcze#H2020

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach