DUN: Ponad 1,5 mln zł na działania dla podmiotów związanych z UKSW

Aż 20 działań realizowanych przez podmioty związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskało finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę. Łączna kwota pozyskanych środków wynosi ponad 1,5 mln zł.

Poniżej prezentujemy listę działań, na które pozyskane zostały środki:

 1. Przetłumaczenie na język angielski wydanych dotychczas w Zeszytach Prawniczych artykułów naukowych dotyczących prawa rzymskiego (Wydział Prawa i Administracji) - 166 320,00 zł;
 2. Stworzenie anglojęzycznych wersji niektórych artykułów publikowanych w latach 2013-2017 w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" (Wydział Prawa Kanonicznego) - 143 000,00 zł;
 3. Przygotowanie anglojęzycznej wersji 50 wybranych artykułów na 50-lecie Studia Theologica Varsaviensia w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania periodyku (Wydział Teologiczny) - 52 766,00 zł;
 4. Przygotowanie anglojęzycznej wersji czasopisma Studia Theologica Varsaviensia w latach 2018 i 2019 w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania periodyku (Wydział Teologiczny) - 21 106,00 zł;
 5. Pozyskanie numerów DOI (Digital Object Identifier) dla publikacji zawartych w Studia Theologica Varsaviensia - (Wydział Teologiczny) - 418,00 zł;
 6. Umiędzynarodowienie wyników badań opublikowanych w "Studia Ecologiae et Bioethicae" (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - 45 760,00 zł;
 7. Przygotowanie dwóch anglojęzycznych numerów czasopisma "Załącznik Kulturoznawczy" (Wydział Nauk Humanistycznych) - 73 029,00 zł;
 8. Tłumaczenie, korekta językowa, stylistyczna oraz redakcyjna w języku angielskim artykułów naukowych zaakceptowanych do publikacji w czasopiśmie Polish Review of International and European Law (Wydział Prawa i Administracji) - 84 040,00 zł;
 9. Pozyskanie nowych recenzentów zagranicznych publikacji w Zeszytach Prawniczych (Wydział Prawa i Administracji) - 8 800,00 zł;
 10. Korekta językowo-redakcyjna artykułów publikowanych w Studia Theologica Varsaviensia celem przygotowania ich do publikacji w sieci Internet (Wydział Teologiczny) - 6 970,00 zł;
 11. Stworzenie anglojęzycznych wersji publikacji wydawanych w "Studia Psychologica" w latach 2009-2016 (Wydział Fizolofii Chrześcijańskiej) - 125 840,00 zł;
 12. Pozyskanie zagranicznych recenzentów artykułów przesłanych do publikacji w Polish Review of International and European Law (Wydział Prawa i Administracji) - 8 800,00 zł;
 13. Stworzenie angielskiej wersji czasopisma "Człowiek w cyberprzestrzeni" (Wydział Prawa i Administracji) - 105 600,00 zł;
 14. Science2Business - wdrożenie innowacyjnej platformy upowszechniającej wyniki badań naukowych UKSW (Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - 424 720,00 zł;
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa "Generative Anthropology and Transdisciplinary Inquiry: Religion, Science, Culture, Language / Antropologia Generatywna i badania trans-dyscyplinarne: religia, nauki techniczne, kultura, język" (Wydział Nauk Humanistycznych) - 52 634,00 zł;
 16. Międzynarodowa konferencja naukowa: "Balancing family and professional life in the context of diagnosis and counseling/ "Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa" (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - 48 012,00 zł;
 17. Ogólnopolska konferencja naukowa "Kościół - patriotyzm - niepodległość" (Wydział Teologiczny) - 17 101,00 zł;
 18. Międzynarodowa konferencja naukowa "Nowości w glottodydaktyce polonistycznej - perspektywa międzynarodowa: teoria i praktyka" (Wydział Nauk Humanistycznych) - 37 290,00 zł;
 19. Cykl konferencji naukowych "Od niepodległości do niepodległości" (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - 44 433,00 zł;
 20. Kontynuacja konserwacji, digitalizacji i udostępniania inwentarzy i starych druków Biblioteki Głównej UKSW (Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) - 58 410,00 zł.

Łączna wysokość pozyskanych środków to 1 525 049,00 zł.