Wpieramy rozwój - konkurs grantowy

Firma Cedrob S.A. uruchomiła nabór wniosków w ramach II edycji konkursu na granty Wspieramy rozwój. Konkurs adresowany jest m.in. do uczelni i studenckich kół naukowych. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie od 5 000 zł do 30 000 zł na realizację projektu w ramach jednej z pięciu kategorii. Termin składania wniosków upływa 26 marca 2018 r. Pracowników, doktorantów i studentów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 19 marca 2018 r.

W ramach konkursu Wspieramy rozwój zostaną przyznane granty na realizację projektów w następujących kategoriach:

  • Nauka i rozwój – projekty przyczyniające się do postępu naukowego, technologicznego, dokonania odkryć naukowych;  
  • Edukacja i sport – projekty przyczyniające się do rozwoju umiejętności, poszerzenia lub zdobycia wiedzy, rozwinięcia pasji i sprawności sportowych;
  • Kultura – projekty przyczyniające się do rozwoju kultury, szerzenia wiedzy na jej temat, popularyzacji wydarzeń kulturalnych,
  • Inicjatywa społeczna – projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności, służące dobru ogółu,
  • 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – projekty promujące patriotyzm, szerzące wiedzę historyczną, wpisujące się w temat obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

 W każdej z kategorii przewidziane są:

  • dwa granty po maksymalnie 30 000 zł każdy;
  • cztery granty po maksymalnie 20 000 zł każdy;
  • trzy granty po maksymalnie 10 000 zł każdy;
  • sześć grantów po maksymalnie 5 000 zł każdy.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na jego stronie internetowej.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach