NPRH: Cztery projekty dla pracowników UKSW

Czterech pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawie znalazło się wśród laureatów kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Na realizację swoich projektów badawczo-naukowych pozyskali 2 446 819,00 zł.

Środki w ramach modułu Dziedzictwo Narodowe zdobyli:

  • prof. dr hab. Piotr Mitzner (Wydział Nauk Humanistycznych) - Polsko-rosyjskie związki literackie w kręgu paryskiej "Kultury", 1 008 481,00 zł;
  • dr hab. Przemysław Stanisław Mrozowski, (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) - Materiały do Korpusu Staropolskiego. Etap 2 - litery D-M, 830 714,00 zł.

Środki w ramach modułu Uniwersalia 2.2 zdobyli:

  • ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (Wydział Teologiczny) - Pseudo-Garnies z Langres, Średniowieczny słownik symboliki biblijnej, 140 625,00 zł;
  • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (Wydział Teologiczny) - Przekład, edycja krytyczna i analiza treści "Pontyfikału Płockiego z XII wieku", 466 999,00 zł.

Przypominamy, że do 18 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Opisy aktualnie realizowanych na UKSW projektów badawczych m.in. ze środków NPRH można znaleźć w poniższej publikacji oraz na stronie internetowej Uczelni.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach