Miniatura 2 - przygotowania warto zacząć już dziś

Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało rozpoczęcie naboru wniosków w ramach konkursu Miniatura 2 na kwiecień 2018 r. Ponieważ konkurs ten jest dobrą okazją do zdobycia środków na pierwsze kroki badawcze, warto zainteresować się nim jeszcze przed startem naboru. Wszystko dlatego, że pierwsza edycja konkursu cieszyła się bardzo dużą popularnością, a niezbędna dokumentacja jest dostępna już dziś.

Podczas styczniowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki ustalone zostało, że projekty w ramach konkursu Miniatura 2 mogą być realizowane przez osoby, które:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Zgłaszany projekt może obejmować realizację jednego spośród wymienionych działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Na realizację pojedynczego działania badawczego będzie można pozyskać od 5 000 zł do 50 000 zł.

Najważniejszą jest jednak, że już dziś dostępna jest dokumentacja konkursowa. Nie trzeba więc czekać do kwietnia i otwarcia naboru wniosków. Cały wniosek można przygotować w spokoju już dziś. Z pełną dokumentacją konkursu Miniatura 2 mogą zapoznać się Państwo, klikając w podane poniżej odnośniki:

Wczesne rozpoczęcie prac na wnioskiem do konkursu Miniatura 2, jest ważne z kilku powodów. PO PIERWSZE jest to jeden z nielicznych konkursów, w których środki można pozyskać na badania naukowe na ich początkowym etapie. PO DRUGIE wniosek do konkursu jest zdecydowanie mniej skomplikowany niż w pozostałych konkursach od NCN. PO TRZECIE cały wniosek przygotowywany jest w języku polskim. PO CZWARTE ocena wniosku trwa tylko 90 dni. PO PIĄTE w pierwszym naborze wniosków budżet konkursu wyczerpał się wcześniej niż planowano i konieczne było nieplanowane zamknięcie konkursu. Lepiej więc złożyć wniosek tuż po otwarciu naboru.

W pierwszej edycji konkursu Miniatura 1 pracownicy UKSW zdobyli dziesięć grantów na łączną kwotę 200 189 zł. Poniżej pełna lista laureatów konkursu NCN:

 • dr Michał Piekarski (WFCh) - "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" - 5 445 zł;
 • dr inż. Krzysztof Nawara (WMP) - "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" - 23 100 zł;
 • dr Marta Osuchowska (WPiA) - "Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo - kościół w Republice Argentyńskiej" - 27 634 zł;
 • dr Marek Jaśkowski (WPiA) - "Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własności" - 18 315 zł;
 • ks. dr Mirosław Mejzner (WT) - "Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych" - 34 947 zł;
 • dr Magdalena Bober-Jankowska (WNH) - "Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza" - 10 287 zł;
 • dr Magdalena Łaptaś (WNHiS) - "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu" - 26 082 zł;
 • dr Piotr Chybalski (WPiA) - ""Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnego" - 6 430 zł;
 • dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) - "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera" - 25 256 zł;
 • dr hab. Dorota Muszytowska (WNH) - "Socjoretoryczne aspekty Listu Judy" - 22 693 zł.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach