Miniatura od NCN znów dla UKSW

Dr hab. Dorota Muszytowska znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1. Na realizację projektu pt. "Socjoretoryczne aspekty Listu Judy" dr hab. Muszytowska otrzymała 22 693 zł. To już dziesiąty grant w konkursie Miniatura 1, który zdobyli pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Łącznie pracownicy UKSW w ramach konkursu Miniatura 1 zdobyli 200 189 zł. Poniżej pełna lista laureatów konkursu NCN:

  • dr Michał Piekarski (WFCh) - "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" - 5 445 zł;
  • dr inż. Krzysztof Nawara (WMP) - "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" - 23 100 zł;
  • dr Marta Osuchowska (WPiA) - "Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo - kościół w Republice Argentyńskiej" - 27 634 zł;
  • dr Marek Jaśkowski (WPiA) - "Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własności" - 18 315 zł;
  • ks. dr Mirosław Mejzner (WT) - "Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych" - 34 947 zł;
  • dr Magdalena Bober-Jankowska (WNH) - "Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza" - 10 287 zł;
  • dr Magdalena Łaptaś (WNHiS) - "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu" - 26 082 zł;
  • dr Piotr Chybalski (WPiA) - ""Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnego" - 6 430 zł;
  • dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) - "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera" - 25 256 zł;
  • dr hab. Dorota Muszytowska (WNH) - "Socjoretoryczne aspekty Listu Judy" - 22 693 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1 został zawieszony przez NCN w dniu 10 listopada 2017 r. Centrum zapowiedziało, że druga edycja konkursu zostanie otwarta w 2018 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach