NPRH: Nabór w 2018 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że od 15 stycznia 2018 r. do 18 marca 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków w ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2018 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie w modułach Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 oraz w module Dziedzictwo Narodowe.

W ramach modułu  "Dziedzictwo narodowe" będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  • Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
  • Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Ogłoszenie konkursowe na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego