Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu pn. Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców. Nabór wniosków trwa do 6 lutego 2018 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 stycznia 2018 r.

Program ma służyć opracowaniu przełomowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz zdobyciu lub rozwijaniu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP i służ b odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w następujących obszarach:

  • cyberobrona, w ramach obszaru technologie informacyjne i sieciowe,
  • autonomiczne platformy bezzałogowe (powietrzne, lądowe, morskie),
  • technologie rakietowe obrony powietrznej w ramach obszaru bron precyzyjna i uzbrojenie.

Kierownikiem w ramach projektu może być osoba, która spełnia definicję młodego naukowca (osoba prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat).

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCBiR.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach