Zimowe konkursy NCN

Od 15 grudnia 2017 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2 oraz UWERTURA 2. Nabór wniosków będzie trwał do 15 marca 2018 r. Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 lutego 2018 r. 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • ETIUDA 6 - konkurs na stypendia doktorskie;
  • SONATINA 2 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora;
  • UWERTURA 2 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku: