Kolejne granty z NCN dla UKSW

Grono osób, które na UKSW realizują granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki powiększyło się o dwie osoby. Laureatami konkursu Miniatura 1 zostali dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) oraz dr Piotr Chybalski (WPiA). Na realizację swoich projektów otrzymali oni odpowiednio 25 256 zł oraz 6 430 zł.

Łącznie pracownicy UKSW w ramach konkursu Miniatura 1 zdobyli już 177 496 zł. Poniżej pełna lista laureatów konkursu NCN (stan na dzień 8 grudnia 2017 r.):

  • dr Michał Piekarski (WFCh) - "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" - 5 445 zł;
  • dr inż. Krzysztof Nawara (WMP) - "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" - 23 100 zł;
  • dr Marta Osuchowska (WPiA) - "Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo - kościół w Republice Argentyńskiej" - 27 634 zł;
  • dr Marek Jaśkowski (WPiA) - "Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własności" - 18 315 zł;
  • ks. dr Mirosław Mejzner (WT) - "Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych" - 34 947 zł;
  • dr Magdalena Bober-Jankowska (WNH) - "Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza" - 10 287 zł;
  • dr Magdalena Łaptaś (WNHiS) - "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu" - 26 082 zł;
  • dr Piotr Chybalski (WPiA) - ""Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnego" - 6 430 zł;
  • dr Dominika Dzwonkowska (WFCh) - "Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlera" - 25 256 zł.

Nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1 został zawieszony przez NCN w dniu 10 listopada 2017 r. Centrum zapowiedziało, że druga edycja konkursu zostanie otwarta w 2018 r.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach