Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursu Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ramach konkursu wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku. Nabór wniosków trwa do 4 grudnia 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 27 listopada 2017 r.

Maksymalna wysokość wsparcia pojedynczego projektu wynosi 350 000 zł. Projekty wyłonione w konkursie i realizowane w ramach programu powinny przyczynić się do upowszechniania nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służących:

 1. ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;
 2. poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań;
 3. pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
 4. wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.
 5. Realizacja projektów wyłonionych w ramach konkursu przyczyni się ponadto do:
 6. integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku;
 7. rozwijania solidarności międzypokoleniowej;
 8. zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.

Beneficjent przedstawi we wniosku koncepcję oraz program organizacji w każdym z uniwersytetów trzeciego wieku objętych projektem, co najmniej 18 godzin zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:

 1. w wymiarze co najmniej 60 minut każde, cyklicznie (nie mniej niż 7 razy w okresie realizacji projektu);
 2. w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów;
 3. przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach