Diamentowy Grant VII - nabór wniosków

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło nabór wniosków w siódmej edycji programu Diamentowy Grant. W ramach tego programu osoby po ukończeniu studiów pierwszego stopnia lub trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich mogą otrzymać do 220 tys. zł na prowadzenie własnych badań naukowych. Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2018 r. Wewnętrzny termin składania wniosków na Uczelni upływa 5 stycznia 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, wskazanych w projekcie badawczym.  Wniosek wypełnić trzeba w systemie OSF.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać:

  • studenci jednolitych studiów magisterskich lub odpowiednich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę;
  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo równorzędny w roku ogłoszenia konkursu.

Osoby składające wniosek, muszą także spełniać następujące warunki:

  • nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika;
  • nie są laureatami poprzednich edycji konkursu w ramach programu "Diamentowy Grant";
  • posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
  • prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub
  • w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.

W ramach projektu finansowane może być wynagrodzenie wybitnie uzdolnionego absolwenta lub studenta. Nie może być ono wyższe niż 2,5 tys. zł miesięcznie.

O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa określona w art. 2 ust. 9 pkt a-d ustawy, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której wybitnie uzdolniona osoba, o której mowa w art. 26 ust. 3b ustawy, będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie projektu w ramach programu "Diamentowy Grant" i – w przypadku studentów – będzie kontynuować naukę.

Szczegółowe informacje o programie Diamentowy Grant znajdą Państwo na stronie Ministerstwa.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach