Grant Miniatura dla dr Łaptaś

Dr Magdalena Łaptaś z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych znalazła się wśród laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki Miniatura 1. Dr Łaptaś na zrealizowanie badań wstępnych w ramach projektu pt. "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu" otrzymała 26 082 zł.

Łącznie pracownicy UKSW w ramach konkursu Miniatura 1 zdobyli już 145 810 zł. Poniżej pełna lista laureatów konkursu NCN (stan na dzień 8 listopada 2017 r.):

  • dr Michał Piekarski (WFCh) - "Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnym" - 5 445 zł;
  • dr inż. Krzysztof Nawara (WMP) - "Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnych" - 23 100 zł;
  • dr Marta Osuchowska (WPiA) - "Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo - kościół w Republice Argentyńskiej" - 27 634 zł;
  • dr Marek Jaśkowski (WPiA) - "Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własności" - 18 315 zł;
  • ks. dr Mirosław Mejzner (WT) - "Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznych" - 34 947 zł;
  • dr Magdalena Bober-Jankowska (WNH) - "Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza" - 10 287 zł;
  • dr Magdalena Łaptaś (WNHiS) - "Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu" - 26 082 zł.

Przypominamy, że nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 1 trwa w trybie ciągłym do 31 grudnia 2017 r., ale NCN informuje, że ze względu na przewidywane wyczerpanie środków w budżecie konkursu, możliwe jest jego wcześniejsze zamknięcie.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach