Polski wiek XX. Nowe perspektywy - projekt badawczo-wydawniczy

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zaprasza do współpracy uczonych, zainteresowanych przygotowaniem nowych prac poświęconych polskiemu doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Termin naboru zgłoszeń do udziału w projekcie upływa 31 grudnia 2017 r.

Konkurs adresowany jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych co najmniej ze stopniem naukowym doktora (postdoc). Organizatorzy uwzględnią także aplikacje kandydatów będących na zaawansowanym etapie prac nad rozprawą doktorską.

Za udział w projekcie organizatorzy oferują wynagrodzenie w wysokości 25 tys. złotych brutto. Będzie ono wypłacane w transzach, po przekazaniu kolejnych fragmentów książki, wygłoszeniu wykładów oraz wzięciu udziału w zamkniętych seminariach.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej organizatora - kliknij!

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach