Spotkanie dla nowych pracowników i doktorantów UKSW

W imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego informujemy, że w dniu 17 października 2017 r. w Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 o godz. 13:00 odbędzie się spotkanie z osobami, które w roku akademickim 2017/2018 zostały pracownikami lub doktorantami naszej Uczelni.

Spotkanie ma na celu powitanie nowych członków społeczności naszej Uczelni oraz przedstawienie im możliwości pozyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Jest także odpowiedzią na wymogi, które przed nowymi pracownikami i doktorantami stawia UKSW.

Pełną treść zaproszenia Księdza Prorektora Ryszarda Czekalskiego na spotkanie mogą znaleźć Państwo, klikając w ten link.

Przypominamy też, że w dniu 25 września 2017 r. w życie weszło Zarządzenie nr 60/2017 Rektora UKSW. Zgodnie z jego zapisami do dnia 20 października 2017 r. wnioski na badania statutowe mogą składać osoby, które rozpoczynają pracę lub studia doktoranckie na UKSW w październiku roku (2017 r.) poprzedzającego rok przyznania dotacji (2018 r.). Szczegóły naboru wniosków mogą znaleźć Państwo klikając w ten link.

Doktorantów zachęcamy zaś do udziału w zajęciach, na których mogą nauczyć się pisać poprawnie i skutecznie wnioski o granty badawcze.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach