NCN: Warsztaty dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki organizuje warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Szkolenia odbęd się w Krakowie w  dwóch terminach: 14 listopada 2017 r. oraz 12 grudnia 2017 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży.

Jak informuje NCN oferta warsztatów skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, w tym KBN, lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

  • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
  • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
  • planowanie kosztorysów,
  • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
  • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji o warsztatach mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej NCN.

Osobom, które są zainteresowane składaniem wniosków do Narodowego Centrum Nauki polecamy przygotowany w Biurze ds. Badań Naukowych pakiet pierwszej pomocy dla grantobiorców - kliknij.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach