Szlakami Polski Niepodległej - nabór wniosków

Miniserstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursu Szlakami Polski Niepodległej. Nabór wniosków trwa do 10 października 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do dnia 25 września 2017 r.

Do konkursu  dopuszczone zostaną wnioski o finansowanie nowych projektów obejmujących zadania:

  1. przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów; 
  2. podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, dróg wiodących do niepodległości i czynu niepodległościowego w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej;
  3. tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą  nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się  do wyłonienia nowych zespołów badawczych, edukacyjnych i artystycznych;
  4. wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej MNiSW.