FNP: Polsko-Niemiecka nagroda Copernicus

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od 1 września do 17 października 2017 r. będzie prowadziła nabór zgłoszeń w ramach konkursu na Polsko-Niemiecką nagrodę naukową Nicolas Copernicus. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Kandydatami do konkursu mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). Laureat z Polski otrzymuje:

  • 20 000 euro nagrody imiennej,
  • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody.

Szczegółowe informacje o konkursie mogą znaleźć Państwo na stronie internetowej FNP.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach