Szlakami Polski Niepodległej - MNiSW zapowiada nowy konkurs

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiada uruchomienie nowego konkursu dla humanistów pn. Szlakami Polski Niepodległej. Głównym celem programu będzie dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o dokonaniach Polski niepodległej, a także o drogach wiodących do odzyskania w 1918 roku niepodległości.

Jak informuje MNiSW program umożliwi realizację przedsięwzięć dokumentacyjnych, badawczych, archiwalnych, edytorskich czy konserwatorskich, a także tych międzydziedzinowych – z zakresu nauki, muzealnictwa i sztuki.

Zdobywca grantu będzie mógł wydać kolekcje dokumentów, pism polskich działaczy niepodległościowych i społecznych – również tych o tematyce kresowej. Zamysłem resortu nauki jest także wsparcie badań nad polską refleksją historyczną, polityczną i społeczną, a także form ekspresji artystycznych, które uwzględnią konteksty europejskie.

Konkurs zostanie ogłoszony w sierpniu 2017 r.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach