NCN zapowiada nowe konkursy

Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało otwarcie dwóch nowych międzynarodowych konkursów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Konkursu HERA oraz EqUIP uruchomione zostaną w sierpniu 2017 r. Poniżej można zapoznać się ze szczegółami obu konkursów.

HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych

W sierpniu tego roku sieć HERA planuje ogłoszenie nowego konkursu, którego roboczy temat brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. Przewidywany termin składania wniosków to druga połowa października 2017.

EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) –konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections jest ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z Indii i Europy. Wnioski, składane w języku angielskim, powinny obejmować zagadnienie badawcze dotyczące istotnych kwestii społecznych (zawartych w tytule konkursu, lecz nie tylko) nurtujących kraje europejskie oraz Indie.

Szczegółowe informacje o obu konkursach można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach