NCN: Zapowiedź konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki zapowiada uruchomienie nowego konkursu pn. Daina. Będzie to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Jak informuje NCN do konkursu będą mogły być zgłaszane projekty:

  • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
  • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
  • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie);
  • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Szczegółowe infomacje o konkursie Daina można znaleźć w dokumencie przygotowanym przez NCN - kliknij!

Projekt dokumentacji konkursowej w konkursie Daina

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach