NPRH: Uniwersalia 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało szczegóły naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Moduł Uniwersalia. Nabór wniosków będzie trwał do 4 sierpnia 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 20 lipca 2017 r.

Nabór wniosków prowadzony będzie w następujących modułach:

  • Moduł Uniwersalia 2.1 - Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.
  • Moduł Uniwersalia 2.2 - Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Prosimy zwrócić uwagę, że w dokumentacji konkursowej, znajduje się Katalog kosztów kwalifikowanych.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach