Przedłużony termin składania wniosków do NCN

Jak informuje Narodowe Centrum Nauki, termin składania wniosków na finansowanie projektów badawczych ogłoszonych 15 marca 2012 r. został przedłużony do dnia 19 czerwca br. do godziny 23.59. Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • OPUS 3 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 3 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • SONATA 3 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora;
  • SONATA BIS 1 – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach