Stypendia Fundacji Lanckorońskich dla pracowników UKSW

Informujemy, że wśród laureatów konkursu na Stypendia Fundacji Lanckorońskich na 2018 r. znalazły się dwie osoby związane z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Środki na zagraniczne wyjazdy badawcze uzyskała dr hab. Joanna Komorowska, prof. UKSW (Wydział Nauk Humanistycznych) oraz dr Bartomiej Dźwigała (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych).

Stypendia zostały przyznane na realizację następujących zadań:

  • dr hab. Joanna Komorowska, prof UKSW; wyjazd do Londynu, Plutarcha z Cheronei traktat o pojęciach wspólnych:przekład, komentarz, problemy interpretacji;
  • dr Batłomiej Dźwigała, wyjazd do Londynu - Kult relikwii Krzyża Świętego i pierwsza wyprawa krzyżowa - współoddziaływanie na kulturę średniowiecznej Europy łacińskiej.

Kolejny nabór wniosków w ramach Stypendium Fundacji Lanckorońskich - wyjazdy na 2019 r. - zostanie otwarty na początku 2018 r. Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej Biura ds. Badań Naukowych.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach