Działalność Upowszechniająca Naukę 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę na 2018 r. Nabór wniosków trwa do 31 października 2017 r. Pracowników UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 października 2017 r.

W ramach naboru możliwe jest pozyskanie środków na realizację następujących celów:

  • promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;
  • upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;
  • udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji;
  • udział zagranicznych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma;
  • stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji;
  • digitalizację publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet;
  • wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych.

Nabór wniosków prowadzony jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1514)

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach