Granty NPRH dla pracowników UKSW

Informujemy, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2016 Moduł Uniwersalia, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymali trzy granty o łącznej wysokości 1 042 443,00 zł.

Granty otrzymały następujące osoby:

  • dr hab. Anna Kuśmirek (Wydział Teologiczny), Targum Jonatana. Edycja tekstu aramejskiego, przekład na język polski z wprowadzeniem i notami, 220 650,00 zł;
  • ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych), Ikonoklazm bizantyjski - spór o koncepcję obrazu religijnego. Główne teksty źródłowe, 221 793,00 zł;
  • ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych), Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej "Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy" (PSP), 600 000,00 zł.