Letnie konkursy NCN

Od 15 czerwca 2017 r. otwarty został nabór wniosków w konkursach SONATA 13, MAESTRO 9, HARMONIA 9 oraz SONATA BIS 7. Nabór wniosków będzie trwał do 15 września 2017 r. (Termin przedłużony do 22 września 2017 r.) Pracowników naukowych i doktorantów UKSW obowiązuje wewnętrzny termin składania wniosków do 15 sierpnia 2017 r. 

Pełną treść ogłoszenia o konkursie znajdą Państwo, klikając poniżej w nazwę odpowiedniego konkursu.

  • SONATA 13 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
  • MAESTRO 9 – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Dokumenty przydatne przy składaniu wniosku:

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach