Stypendia badawcze w Wiedniu

Międzynarodowe Centrum Badawcze Nauk Kulturoznawczych Uniwersytetu Sztuk Linz z siedzibą w Wiedniu (http://www.ifk.ac.at) do zaprasza ubiegania się o stypendia badawcze na rok 2018/2019. Nabór zgłoszeń na stypendia badawcze prowadzony jest do 1 lipca 2017 r.

Na rok 2018/2019 prowadzony jest nabór na następujące stypendia:

  • Research Fellowship – dla osób z tytułem doktora, które chciałyby prowadzić badania na wybrany temat.
  • Senior Fellowship – dla osób z bogatym dorobkiem naukowym, ekspertek i ekspertów w swojej dziedzinie, które chciałyby prowadzić badania oraz uczestniczyć w wymianie z austriackimi ekspertkami i ekspertami.

Temat przewodni to „Kultury przekładu”, jednak o stypendium ubiegać się mogą badaczki i badacze, których prace dotyczą także innego, dowolnego tematu.

Programy Research Fellowship i Senior Fellowship przyznawane są na jeden semestr akademicki (od 1. października do 31. stycznia lub od 1. marca do 30. czerwca) i obejmują:

  • stypendium miesięczne do maksymalnej kwoty € 2.325,- (€ 75 /dzień)
  • stanowisko do pracy w siedzibie IFK z dostępem do Internetu
  • zakwaterowanie w apartamencie 35m2
  • jednorazowe koszty podróży.

Koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego stypendystki i stypendyści ponoszą we własnym zakresie.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programów pod linkami: http://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_research-fellowship2017.html oraz  http://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_senior-fellowship2018.html, gdzie znajdują się także formularze zgłoszeniowe oraz na stronie Austriackiego Forum Kultury w Warszawie www.austria.org.pl w zakładce Granty. Na stronie samego Centrum:  http://www.ifk.ac.at znajdą Państwo informacje o pozostałych programach stypendialnych.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach